Po pobraniu pliku proszę go rozpakować – Windows powinien rozpakować bez dodatkowych programów.

Po rozpakowaniu plików instalujemy program uruchamiając plik setup.exe.