W swojej ofercie posiadamy komponenty fotowoltaiczne:MIKROFALOWNIKI FIRMY HOYMILES

Dlaczego?

  • Rozbudowa instalacji

W przypadku instalacji fotowoltaicznych opartych o mikrofalowniki, rozbudowa instalacji nie stanowi żadnego problemu. Nie musimy myśleć o przewymiarowaniu falownika łańcuchowego na wstępnych etapie inwestycji czy też zakupie dwóch falowników łańcuchowych w przypadku jej rozbudowy. Po prostu, po podjęciu decyzji o rozbudowie instalacji fotowoltaicznej, dopinamy do instalacji kolejne mikrofalowniki i moduły fotowoltaiczne, i całość pracuje na zasadzie plug-in. Również, nie stanowi problem podłączenie różnych rodzajów modułów fotowoltaicznych w ramach jednej instalacji fotowoltaicznej – do każdego z mikrofalowników możemy podłączać różne rodzaje modułów fotowoltaicznych.

  • Monitoring

W odróżnieniu od instalacji fotowoltaicznych opartych o falowniki łańcuchowe, instalacje oparte o mikrofalowniki przedstawiają pełen obraz pracy całej instalacji fotowoltaicznej, łącznie z informacją jak pracuje każdy z modułów fotowoltaicznych. Umożliwia to przede wszystkim na zbieranie pełnych danych jak instalacja pracuje, ale również pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemu z prawidłową pracą instalacji fotowoltaicznej, a co za tym idzie szybkie jego wyeliminowanie.

  • Koszt

Instalacje fotowoltaiczne oparte o mikrofalowniki wcale nie muszą być droższe aniżeli instalacje fotowoltaiczne oparte o falowniki łańcuchowe. A jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, większą ich efektywność i wydajność to tym bardziej łatwiej się zdecydować na najnowocześniejszy system fotowoltaiczny. Rynek w Polsce dopiero się edukuje w tej sferze, ale są kraje (Stany Zjednoczone, Francja, Wlk. Brytania czy też kraje Beneluksu), gdzie instalacje fotowoltaiczne oparte o mikrofalowniki stanowią większość małych i średnich instalacji fotowoltaicznych. Toteż, można śmiało powiedzieć, że mikrofalowniki stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych.

W naszej ofercie znajdują się mikrofalowniki firmy:

W typoszeregu znajdują się następujące urządzenia:

  1. MI-1200 – jeden mikrofalownik do max. 4 modułów fotowoltaicznych;
  2. MI-600 – jeden mikrofalownik do max. 2 modułów fotowoltaicznych;
  3. MI-300 – jeden mikrofalownik do max. 1 modułu fotowoltaicznego;
  4. DTU-MI – moduł komunikacyjny

Cechy instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w mikrofalowniki w porównaniu do instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w falowniki łańcuchowe

 

 

 

Cecha

Instalacja PV wyposażona
w mikrofalownik Hoymiles

Instalacja PV wyposażona
w falownik łańcuchowy

Wydajność instalacji

10-30% wyższa aniżeli instalacja w oparciu o falownik łańcuchowy

Niższa

Wpływ zacienień / zanieczyszczeń na instalację

W obrębie jednego modułu

W obrębie całego łańcucha modułów – można zastosować tzw. optimizery (dodatkowy koszt inwestycyjny)

Łatwość projektowania instalacji

Wysoka elastyczność projektowania

Niska elastyczność projektowania

Rozbudowa instalacji

Modułowa rozbudowa

Rozbudowa związana z wymianą falownika łańcuchowego

Sposób działania instalacji

Każdy moduł indywidualnie

Łańcuch modułów

Sposób łączenia modułów
w instalacji

Równolegle

Szeregowo

Rodzaje modułów podłączanych do instalacji

Bez znaczenia

W ramach łańcucha ten sam typ/rodzaj modułu

Starzenie się modułów
a efektywność instalacji

Niski wpływ

Istotny wpływ, szczególnie w przypadku starzenia się nieproporcjonalnego modułów

 Bezpieczeństwo

Napięcie DC do 60V; napięcie AC do 230V

Napięcie DC do 1.000 / 1.500 V

Gwarancja

Od 12 lat do 25 lat

Od 5 do 10 lat

Klasa szczelności

IP 67

IP 65

Standardy zgodności

Spełnione

Spełnione

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

W zakresie modułów fotowoltaicznych, proponujemy moduły sprawdzonych producentów o ugruntowanej pozycji zarówno rynkowej jak i finansowej:

Ulica Solar (link: https://www.ulicasolar.com)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Obraz11.png

Perlight (link: https://www.perlight.com)

 

Po aktualną ofertę techniczno-cenową zapraszamy do kontaktu.

e-mail: fotowoltaika@nexotech.pl

telefon: +48 504 014 014