SPIE NexoTech S.A.

ul. Magazynowa 6
62-030 Luboń

NIP: 899-02-03-231

tel.: + 48 61 817 84 43
fax: + 48 61 817 84 44
biuro@nexotech.pl